Új jelszó kérése
Kövess minket a facebook-on!

 

TOP termékek
Termékajánló
Hírlevél

Vásárlási feltételek

1. Bevezetés

Jelen dokumentum tartalmazza a KreÁlom 1000 Kft., mint szolgáltató (továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház (a továbbiakban: „Webáruház”) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”). Az ÁSZF tartalmazza a Webáruházon  elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: „Felhasználó”) általi használatának feltételeit. A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezik.

2. A Szolgáltató

A Webáruház működtetője a KreÁlom 1000 Kft.

Székhelye: 1165. Budapest, Íjász utca 44.

Képviselője: Markovics Péter

Cégjegyzékszáma: 01-09-170499, bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság

Nyilvántartásba vételi száma: NAIH-73311/2014, bejegyző hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Adószám: 24295475-2-42

Közösségi adószám: HU24295475

Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank

Számlaszám: 12012204-01385513-00100007

Telefonszám: +36 20 5369109

Email: krealom1000@gmail.com

 

 

 

3. A honlapon folytatott tevékenység, felelősség, szerzői jog

 

A Webáruház célja a KreÁlom 1000 Kft által készített, díszített vagy forgalmazott termékek és szolgáltatások értékesítése.

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Ha a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

A Honlap egésze, annak fotói, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei, az ötletelés, a foglalkozások saját elve szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi fotót és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Honlapon található tartalomról csak linkelt hivatkozással lehet információkat felhasználni az interneten, a következő feltételek betartása mellett.

 • Jól látható módon, link formájában meg kell jelölni a forrást. A linknek az adott tartalmi elemre kell mutatnia.
 • A www. hoppjuliska.hu fő vagy aloldalainak más weboldalba történő beágyazása (például frame-ek segítségével) nem engedélyezett.
 • A linkelő honlap nem keltheti azt a benyomást, hogy a www. hoppjuliska.hu vagy a Szolgáltató támogatja az adott oldalon kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását, kivéve, ha erről a Szolgáltatóval, mint szerződő féllel kötött írásbeli szerződés másképpen rendelkezik.
 • A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a www. hoppjuliska.hu, illetve a Szolgáltató és a linkelő honlap fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a Szolgáltató egyéb szolgáltatásairól.
 • A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.
 • A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www. hoppjuliska.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

4. Felhasználási feltételek

A Honlap tartalmának minden része bármely Felhasználó számára ingyenesen, regisztráció nélkül elérhető. Ennek megfelelően a Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció, tehát a weboldal böngészésére valamint a megrendelni kívánt termék kiválasztására és megrendelésére bejelentkezés és regisztráció nélkül is lehetősége van a Felhasználónak.

Abban az esetben, ha a Felhasználó regisztrálni kíván a www. hoppjuliska.hu oldalon, a kezdő oldal jobb felső sarkában található „Regisztráció” menüpontra kattintást követően megjelenő felületen (továbbiakban Regisztrációs Felület) teheti ezt meg.

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek több kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálhat, amennyiben aktuálisan van ilyen 

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség

van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.

Második lépésként lehetőség van a belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

Egyebek: Be kell e jelentkezni az árak megtekintéséhez, a termékek kosárba helyezéséhez? Bankkártyás, egyéb online fizetési lehetőség van? Ezek esetén a folyamat leírása. Kosár elmenthető-e későbbi vásárláshoz (automatikusan vagy gomb segítségével)? Van-e kupon elfogadás az áruházban? Van-e pontgyűjtés? Egyéb rendelés paramétereket meg kell-e adni? Stb...

 

 

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet rendelkezései alapján a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől és visszaküldheti/visszaviheti a megrendelt terméket Szolgáltató a Honlapon kijelölt telephelyeire.

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: KreÁlom 1000 Kft

Levelezési cím: 1165. Budapest, Íjász utca 44.

Telefonszám: +36 20 5369109

E-mail cím:  krealom1000@gmail.com

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: KreÁlom 1000 Kft

Levelezési cím: 1165. Budapest, Íjász utca 44.

Telefonszám: +36 20 5369109

E-mail cím:  krealom1000@gmail.com

 

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségeit fel kell tüntetni),
 • Bírósági eljárás kezdeményezése
9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi nyilatkozat

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2014. 10.14.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A KreÁlom 1000 Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a http://hoppjuliska.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogató és a Honlapon regisztráló (továbbiakban: Felhasználó) adatait kezeli. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználót a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintett jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Jelen nyilatkozat az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képezi.

Jogszabályi megfelelőség

Rendszerünk a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelel, az üzemeltetés során azok előírásai szerint járunk el, különös tekintettel az alábbi jogszabályok esetén:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról
 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

Adatkezelő

 • Név: KreÁlom 1000 Kft.
 • Székhelye 1165. Budapest, Íjász utca 44.
 • Képviselő neve: Markovics Péter
 • Cégjegyzékszáma: 01-09-170499, bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
 • Nyilvántartásba vételi száma: NAIH-73311/2014, bejegyző hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Adószám: 24295475-2-42
 • Közösségi adószám: HU24295475
 • Telefonszám: +36 20 5369109
 • Email cím: krealom1000@gmail.com

Adatkezelés jogalapja, célja

Regisztráció vagy regisztráció nélküli rendelés alkalmával, vagy hírlevél felíratkozáskor a Felhasználónak meg kell adnia a következő személyes adatait: emailcím, jelszó, név, telefonszám, mobiltelefonszám, szállítási adatok (név, irányítószám, település, utca, házszám).

A megrendelés, regisztráció vagy hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatok az informatikai rendszerben rögzítésre kerülnek.

A személyes adatok nyilvántartásba vételének és kezelésének jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása. Ön hozzájárulást ad részünkre az adatok kezelésére azáltal, hogy használja weboldalunkat vagy önkéntesen ad meg adatokat a megrendelések során, a regisztráció alkalmával, vagy a hírlevél feliratkozásnál.

A megrendelés vagy regisztráció során megadott adatok adatkezelésének célja az http://hoppjuliska.hu webáruházban leadott rendelés teljesítése.

A hírlevél feliratkozás során megadott adatok kezelésének célja a hírlevél küldése.

Az adatokat csak a fent meghatározott és törvényes célra tároljuk, attól eltérő módon nem használjuk fel.

Az Ön által megadott személyes adatokat a http://hoppjuliska.hu internetes weboldal és webáruház üzemeltetője, a KreÁlom 1000 Kft. és munkatársai jogosultak kezelni.

Adatkezelés időtartama

A megrendelés, regisztráció vagy hírlevélre feliratkozás során kötelezően és nem kötelezően megadott személyes adatok kezelése az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A lenti adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségeken bármikor módjában áll kérni a kezelt adatok törlését. A meghatározott adatkezelési időtartamra vonatkozó szabályok nem vonatkoznak a jogszabályban (pl.: számviteli jogszabályokban) egyéb módon előírt megőrzési kötelezettségek teljesítésére, valamint az általánostól eltérő adatkezelési hozzájárulások alapján történő adatkezelésre.

Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Kérésére az általunk kezelt személyes adatairól tájékoztatjuk Önt.

Az Ön által megadott adatok javítását, törlését az alábbi adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségeken lehet kérni, vagy ha a kérdéses adat módosításához rendelkezésre áll a webes felület a  http://hoppjuliska.hu weboldalon, akkor ott elektronikusan is elvégezheti az adatok javítását.

Adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségeink:

 • Cím: 1165 Budapest, Íjász utca 44.
 • Email cím: krealom1000@gmail.com

Ön az adatkezeléssel összefüggő jogait bíróság előtt érvényesítheti.

A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság feladata (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C).

E-mail címek felhasználása

A Szolgáltató a regisztráció során a megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve az igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó, tájékoztató jellegű e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, valamint a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

Hírlevél

Felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse;

 • hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
 • ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje;
 • hírlevélről való leiratkozás biztosítása (mely a Szolgáltató részére kötelező) és folyamatának ismertetése jelen dokumentum keretein belül.

Adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat teljeskörűen saját belső munkatársaink jogosultak megismerni, akik azokat nem teszik közzé. Harmadik személyek részére az adatokat nem továbbítjuk, kivéve ha az a szerződés teljesítése érdekében megbízottként működik közre, pl. : futárszolgálat, könyvelő, informatikai rendszer üzemeltető, akik az http://hoppjuliska.hu /-tól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatára nem terjed ki felelősségünk.

A fentiekben ismertetett adattovábbítás és adatfeldolgozás jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Ön hozzájárulást ad részünkre az adatok fent ismertetett továbbítására és feldolgozására azáltal, hogy használja weboldalunkat vagy önkéntesen ad meg adatokat a megrendelések során, a regisztráció alkalmával, vagy a hírlevél feliratkozásnál.

A fentieken túl a személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználók hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Egyéb rendelkezések

Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatbázisban tárolt személyes adatok védelme, a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozása érdekében.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy jelen Nyilatkozatot előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsuk. A módosítás hatályba lépését követően a szolgáltatás használatával Ön ráutaló magatartással elfogadja a módosított Nyilatkozatban foglaltakat.

Az Adatkezelési Nyilatkozat hatálybalépésének ideje: 2014. október 10.

Webáruház készítés